อบรมการผลิตอาหารและการเพิ่มผลผลิตในการเลี้ยงกบ วันที่ 13 ธันวาคม 2559
อบรมการประกอบสูตรอาหารอย่างง่ายสำหรับการอนุบาลปลากระพง วันที่ 16 ธันวาคม 2559 ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา